Asbest från privatpersoner

Dåva DACs tjänsteutbud är riktat till företagskunder. Det finns dock ett undantag och det är mottagning av asbestklassade rivningsavfall. Som privatperson går det alltså att avlämna t ex takpannor eller fasadskivor i Eternit hos Dåva DAC på Dåva Företagspark

Innan avfallet kan transporteras hit måste en avfallsdeklaration skickas in och godkännas. Avfallsdeklaration finns att hämta digitalt härPDF och på blanketten framgår vart den ska skickas in. Dåva DAC svarar med de uppgifter som behövs för att avfallet ska kunna avlämnas. Obs att handläggningen kan ta upp till tre dagar.

Som privatperson lyder man inte under de regelverk som finns avseende yrkesmässig hantering och transport av asbestavfall. Vi rekommenderar dock att skyddsutrustning i form av heltäckande klädsel och handskar samt vid behov även andningsmask med partikelfilter används vid hanteringen.

Avfallet emballeras på sådant sätt att lossning underlättas samt att avfallet inte dammar vid hantering. Skivor och plattor kan packas på lastpall på vilken en byggplast lagts under och sedan sveps över avfallet.På så sätt kan avfallet lastas och lossas utan att lastpallen förorenas. I mån av tillgång på traktor kan Dåva DAC tillhandahålla hjälp vid lossning. Emballage får endast lämnas i begränsad mängd tillsammans med avfallet, t ex måste lastpallar tas åter.

Vid ankomst till Dåva Företagspark ska bilen först vägas på vågstationen vid infarten till området. Kom därefter in till Dåva DACs kontor (400 m längre fram) där plats för lossning visas. Efter lossning ska bilen vägas ut på vågstationen. Debitering sker efter avlämnad avfallsmängd enligt gällande taxa och avgiften faktureras. För privatpersoner tillkommer moms på deponitaxan.

Dåva DAC ligger på Dåva Energiväg 10 inom Dåva Företagspark och har öppet alla vardagar 07.00 - 16.00. Lossning och utvägning ska vara utförd innan anläggningen stänger.

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats