Miljöprovtagare

Vi har nu behov att förstärka verksamheten med ytterligare en person. Tjänsten som miljöprovtagare innebär provtagning av vatten och avfall ute på våra anläggningar samt dokumentation, utvärdering och redovisning av provtagning och resultat. Till arbetet hör också att delta i arbetet med att ta fram rutiner och instruktioner för verksamheten. Du kommer också vara delaktig i att hantera avfallsdeklarationer och annan dokumentation kopplad till inkommande avfall liksom att ta emot inkommande transporter.


Rekryteringen görs i samarbete med Adecco.

Läs mer härlänk till annan webbplats


Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats