Allmänt

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun. Bolaget bildades 2013 och är Umeå kommuns aktör för deponering och omhändertagande av deponirest i kommunen med omnejd.

Vi som arbetar här är: 

Jörgen Aronsson        VD

 

Camilla Alnäs Driftkoordinator

 

Christer Lindkvist Projektledare

 

Lennart Strandman Driftledare

Gustaf Sjölund Marknadschef

 

Åsa Tykesson Nilsson Miljöstrateg

 

Per Granlöf   Driftledare

 


Styrelsen består av följande:

Ordförande

Catarina Holmberg

070-517 88 35

Vice ordförande

Greger Knutsson

070-655 57 80

Ledamöter

Sture Eriksson

076-814 60 43


Maria Mannberg

070-247 05 60


Örjan Mikaelsson

070-568 40 29


Lars Sandberg

070-677 38 30


Roger Sandström

090-422 62

 

Organisationsnummer: 556911-1338

Öppettider och kontakt

Text

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats